Over Mirjam

Over Mirjam Asaari coach en mindfulness trainer

Mirjam en Asaari Coaching en Mindfulness

Meer dan 25 jaar werk ik in het onderwijs. Eerst als docent Nederlands, Nederlands als Tweede Taal, Maatschappijleer in het voortgezet onderwijs. Daarna als docent sociale wetenschappen, supervisor en trainer communicatieve en coachingsvaardigheden bij diverse hogescholen voor onder meer de richtingen Social Work. HR en Sociaal Juridische Dienstverlening .

Zoekproces bij wat je precies wilt

In mijn loopbaan als “onderwijsmens” is coaching een steeds grotere plaats in gaan nemen. Ik vind het mooi en waardevol om mensen stappen te zien maken in de richting die zij bewust hebben gekozen. Daar hulp bij aan te bieden in hun zoekproces bij wat zij precies willen in hun werk, privéleven, relaties en of gezondheid.

De inspiratie voor mijn werkwijze als coach en supervisor haal ik uit mijn verschillende studieachtergronden, levenservaring en mijn lange loopbaan als docent en trainer.

Kunstvormen die ons dichter bij onze emoties brengen

Door mijn studie Nederlands en Letterkunde gebruik ik soms gedichten, die net zoals andere kunstvormen ons dichter bij onze emoties kunnen brengen.

Als Antropoloog, maar ook omdat ik zelf in twee culturen ben opgegroeid (Nederlandse en Indonesische) heb ik ook aandacht voor je culturele achtergrond mocht die te maken hebben met je vraagstukken op verschillende levensgebieden.

Belangrijke veranderingen in het leven

Daarnaast besteed ik aandacht aan belangrijke veranderingen in het leven en levensgebeurtenissen, zoals:

  • op kamers gaan wonen
  • verhuizen
  • migratie
  • je eerste baan
  • samenwonen/trouwen
  • veranderde gezinssamenstelling
  • ontslag, met pensioen gaan en de verschillende levensfases waar we allemaal doorheen gaan.

Overgangsrituelen

In verschillende culturen worden overgangsrituelen, “rites de passages” gebruikt om deze belangrijke levensgebeurtenissen te markeren en daar aandacht aan te besteden. Verandering en of afscheid nemen van het oude is niet altijd gemakkelijk en kan gepaard gaan met veel stress. Het is belangrijk om daar bij stil te staan en daar de tijd voor te nemen.

foto Mirjam Asaari

Mentor en supervisiekunde

Ik heb voor Supervisiekunde (Begeleidingskunde) gekozen, omdat binnen mijn docentschap begeleiding een steeds belangrijkere plaats begon in te nemen als mentor.

Zelf had ik over mijn manier van werken als docent een vraag en heb ik veel geleerd van een eigen supervisietraject. Die ervaring heeft er ook voor gezorgd dat ik dacht: “Dat wil ik ook graag doen!”.

Supervisie in dienstverlenende beroepen

Supervisie wordt vaak aangeboden in dienstverlenende beroepen zoals in het onderwijs, maatschappelijk werk, sociaal pedagogische hulpverlening, sociaal juridische dienstverlening, of HR. Faciliteren van de professionele ontwikkeling van mensen is voor mij een belangrijke drijfveer.

Mensen begeleiden die op hun beurt weer kwetsbare mensen helpen vind ik geweldig. Ik heb jarenlang studenten supervisie mogen geven aan de opleidingen HR, Social Work en SJD .

Bij supervisie ligt de focus meer op je beroepsmatig functioneren die gericht is op het leren van werkervaringen. (Schriftelijke) reflectie is daarbij van groot belang voor het leerproces.

Supervisie wordt gegeven met het oog op professioneel functioneren: de bedoeling is dat uiteindelijk de kwaliteit van de dienstverlening van de supervisant (diegene die supervisie krijgt) verbetert. Zelfsturing staat bij supervisie voorop. Dat geldt zowel voor het leerproces als je (werk)inbreng) inbreng.

Stress ligt op de loer

Ook bij de bovengenoemde beroepen ligt stress vaak op de loer. De werkdruk is groot, maar een andere belangrijke factor is ook dat je in zo’n beroep veel van jezelf geeft en kunnen de problematieken waar je mee te maken krijgt emotioneel belastend zijn.

Je neemt jezelf mee naar je werk en jij bent als hulpverlener zelf het instrument wordt er vaak gezegd. Dan is het extra van belang om je grenzen goed in de gaten te houden.

Stress heeft verschillende gezichten en kan op verschillende manieren tot uiting komen zowel lichamelijk als geestelijk en in onze relatie tot anderen. Tijdens begeleidingstrajecten en trainingen omgaan met agressie, of emotieregulatie, heb ik gemerkt dat mensen zich daar niet altijd bewust van zijn. In het algemeen ligt de nadruk bij begeleidingstrajecten nog voor een groot deel op het cognitieve vlak en gespreksvoering.

Lichamelijke signalen en mindfulness

In mijn zoektocht naar een manier om ook lichamelijke signalen in de begeleiding mee te nemen, ben ik terecht gekomen bij mindfulness.

Het bewustzijn van je gedachten, gevoelens en lichaam

Mindfulness wat je kunt vertalen als opmerkzaamheid is een methodiek die aandacht heeft voor het bewustzijn van je gedachten, gevoelens en lichamelijke signalen.

Om die reden ben ik de opleiding tot trainer Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) gaan volgen en ben ik nu gecertificeerd trainer categorie 1.